Så kan co-working främja medarbetarens välmående!

10 jan 2021


Undersökningar, både officiella i HR- och cheftidningar och mindre officiella på LinkedIn, visar detsamma - att det är delat hur medarbetare vill fortsätta att arbeta efter pandemin. Rebecca och Sandra från Wellbefy ger sina tankar kring ämnet.

Trenden är lika tydlig som otydlig: vissa vill fortsätta att arbeta mer på distans, andra längtar efter att komma tillbaka till kontoret och sen finns det dem som gärna vill ha ett 50/50 upplägg. Här är co-working platser en bra lösning för små företag. Det är mer flexibelt med platser, medarbetare kan komma och gå som de vill och får extra vänner/kollegor. Dessutom, och det vi kommer ta upp i det här inlägget, så kan co-working främja medarbetarens välmående. Om co-working platsen har skapat en trivsam miljö så kan många viktiga värden kopplade till medarbetarens psykosociala arbetsmiljö stärkas. Framförallt värden kopplat till meningsfullhet!

Meningsfullhet en viktig del av psykosocial arbetsmiljö!

Så hur är meningsfullhet kopplat till psykosocial arbetsmiljö och välmående? Vi tar det från början! En co-working plats kan främja medarbetarnas känsla av sammanhang, KASAM, något som bevisat skapar ett högre engagemang och ger oss förutsättningar till att kunna hantera stressiga situationer. Två viktiga komponeneter i den psykosociala arbetsmiljön. Vår känsla av sammanhang, KASAM, avgörs / är uppbyggt av tre dimensioner: meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Meningsfullhet handlar om upplevelsen av att det man gör fyller en funktion för en själv och andra. Forskning visar att det blir allt viktigare för den yngre generationen med meningsfullhet i arbetet, och organisationer behöver värna om den drivkraften för att vara attraktiva arbetsgivare. Det handlar om att medarbetaren behöver förstå värdet av sitt arbete och se sin del i helheten. Detta kan bland annat stärkas av att fira framgångar och kompetensutveckling. Något en co-working plats kan främja!

Blir lättare att fira framgångar

Det kan bli lättare att uppmärksamma och fira framgångar när ni väljer en co-working plats! Detta eftersom många co-workingplatser är duktiga på att arrangera AW:s men också lyfta företag som det går bra för! Att uppmärksamma att ett mål är nått, eller att det händer något positivt i företagsutvecklingen är otroligt viktigt för engagemang och meningsfullhet. Såklart måste även ledaren vara delaktig i att lyfta medarbetare och framgång, men det kan vara skönt att få stöd och hjälp av en co-workingplats. Plus att det blir fler att fira framgångar med!

Naturlig kompetensutveckling genom kunskapsutbyte!

Kompetensutveckling grundas i människors inneboende vilja att växa, utmanas och ägna sig åt något som känns meningsfullt. Att medarbetarna får möjlighet till att utvecklas är något som både organisationen och medarbetarna vinner på. Det stärker arbetsglädje och engagemang i arbetet och för organisationen framåt. Därför blir det viktigt för ledare att arbeta aktivt med att främja en kultur där medarbetarna uppmuntras till att engagera sig i sin egen utveckling. En co-working plats kan naturligt få medarbetare att bli uppmuntrade till utveckling! Särskilt i det lilla företaget där en medarbetare kanske sitter själv på ett stort ansvarsområde. Här kan personer från andra företag bli värdefulla bollplank och inspirera medarbetaren till att utvecklas inom relevanta fält. Kanske till och med ge konkreta förslag på hur. Ofta kan en vänskaplig coachning och pepp utvecklas.

Ett tips kopplat till ämnet!

Något som vi ser för framtidens co-workingplatser är att små företag med färre än 10 anställda skulle kunna dela på ett pulsmätningsverktyg / medarbetarundersökning-tjänst där det psykosociala arbetsmiljöarbetet kan följas upp. På så vis skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS: 2001:1). Något som kan vara svårt för en VD i den lilla organisationen att hinna med själv, eller få ut värdefull data ifrån.

Så hur går detta till rent konkret?

Det ska vi förklara! En pulsmätningsverktyg som tjänst ger er en smart analys med konkreta förslag på hur ni kan stärka ert team. Styrkan med att dela på denna typ av tjänst är att ni då kan jämföra era resultat och kanske få idéer från varandra på hur ni kan bli starkare teams. Dels genom att titta på nyckeltal som de nämnda innan - engagemang och meningsfullhet, men också viktiga andra nyckeltal så som stöd från ledare och gemenskap i gruppen.